Verontreinigde grond

Laat de bodem testen voordat je een moestuin start op loodverontreiniging.

Als je een moestuin wilt starten, is het aan te raden de grond te laten testen op verontreinigen als zware metalen. Met name lood is een veelvoorkomende verontreiniging in ons land.