Subsidie voor je moestuin

Zo zamel je geld in voor je schooltuin

Stel je wilt een moestuin thuis of in de buurt. Of een schooltuin bij school of de kinderopvang. Dat kost geld. Voor kennis, hulp en materialen. Gelukkig zijn er een aantal subsidies die je kunt aanvragen voor de moestuin.

Een moestuin levert veel op. Verse onbespoten groenten en fruit, maar ook ontspanning, beweging in de buitenlucht en contact met de natuur. Voor kinderen komt daar leren over goede voeding en natuur bij. Maar ze leren ook samenwerken, geduld hebben en verantwoording dragen en ze leren – als je kiest voor onze kinderactiviteiten in de moestuin – onder meer over rekenen en taal. 

Voor de natuur is een biologische moestuin beter dan tegels of een grasveld. Een moestuin biedt, als je ook bomen en struiken hebt, beschutting en voedsel aan dieren en kan fungeren als een schakel tussen natuurgebieden. Daarnaast nemen houtige gewassen CO2 op en neemt een moestuin meer water op dan steen, zeker als je zorgt voor waterpoeltjes. Die zijn trouwens ook weer waardevol voor dieren in de omgeving. 

Maar een moestuin kost ook wat. Tijd en aandacht natuurlijk. Maar ook geld. Een overzicht: 

  • Zaden kosten tussen € 1,- en € 2,75 per zakje. Een groente- of fruitplantje kost zo’n € 5,-. Voor een moestuin van 40m2 ben je zo’n € 50,- kwijt. 
  • Een fruitboom kost gemiddeld € 50,-. 
  • Een bessenstruik ongeveer € 9,-. 
  • Gereedschap zoals een schep, kruiwagen of hark kost alles bij elkaar circa € 400,-, maar dan heb je goed materiaal dat bij goed onderhoud wel 10 jaar meegaat. 
  • Voor touw, netjes, stokken en vliesdoek betaal je bij elkaar zo’n € 65,-. 
  • Als je je dan laat bijstaan voor het ontwerp, de aanleg of het onderhoud door een moestuincoach: dat kost nog eens gemiddeld € 55,- per uur. 

Dat is nogal wat. Als je je bedenkt dat de moestuin je gezondheid, ontspanning en (onderwijs) kennis oplevert, is het de investering waard. Maar je moet het geld wel hebben! 

Gelukkig zijn er fondsen en subsidies voor de buurt, voor school, kinderopvang en voor particulieren die je kunt aanschrijven voor een bijdrage in (een deel van) de kosten voor de moestuin. Ik noem er een paar.

Hier vind je fndsen voor een buurtmoestuin.

Subsidie voor schooltuinen: Lekker naar buiten! 

Met deze regeling kunnen basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs per locatie een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor een moestuin. De regeling is bedoeld om kinderen te leren gezonde en duurzame keuzes te maken rond voeding.  

Alle scholen mogen zich inschrijven, ook wanneer je de bijdrage al eens eerder ontving.  

Per locatie is een jaarlijks maximumbedrag beschikbaar van € 2.000,-. De bijdrage kan worden besteed aan de aanleg van een eigen moestuin, het inhuren van een moestuincoach, de materialen voor een moestuin of lesmateriaal.
Bekijk deze pagina van Jong Leren Eten over subsidies om te zien waarvoor je subsidie kunt aanvragen. 

Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl. Je dient eerst een account aan te maken voordat je subsidie kunt aanvragen. Inventariseer eerst welke klassen welke activiteiten willen doen. Laat een coördinator van jouw school de aanvraag doen. Deze wordt beoordeeld door projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School op basis van toekenningscriteria. 

Maak leuke foto’s tijdens de uitvoering van de activiteiten. Die kun je gebruiken bij de verantwoording achteraf via je dashboard op www.mijngezondeschool.nl. 

Let op! Tot en met 19 april kunnen staat deze regeling open voor scholen. Maar op=op, dus wacht niet te lang met je aanvraag! 

Subsidie voor de moestuin in de kinderopvang: Alle kinderen naar buiten! 

Kinderopvangorganisaties kunnen van dezelfde regeling gebruik maken. De aanvraag verloopt voor hen iets anders dan voor scholen. De kinderopvangorganisatie heeft namelijk een coach gezonde Kinderopvang nodig (intern) die de aanvraag doet. 

Coach word je door de tweedaagse training Een Gezonde Start te volgen. Meer informatie over die training vind je bij Gezondekinderopvang.nl. 

In totaal is er vier jaar lang ruim € 56.000 te vergeven. Per coach kun je 500 euro aanvragen. Er zijn drie aanvraagmomenten in het jaar: 16 februari, 11 mei en 14 september. Ontving je al eens 500 euro? In een nieuwe ronde mag je gewoon weer een aanvraag doen! 

De subsidie mag je gebruiken voor alles wat te maken heeft met gezonde voeding, óók voor spullen voor de moestuin

Kinderen oogsten uit de moestuin.

Andere subsidiemogelijkheden voor de schooltuin 

Er zijn meer subsidieverstrekkers en fondsen die kunnen helpen bij het financieren van de aanleg van een groenblauw schoolplein. Namelijk gemeentes, waterschappen en fondsen als Fonds1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fonds Westland, RaboWestland Fonds en Stichting de Groot Fonds. 

Een groenblauw schoolplein is een klimaatbestendig schoolplein. Dit wil zeggen dat maatregelen worden genomen om het schoolplein te beschermen tegen de extremen van het veranderende klimaat. 

Kijk op Groenblauweschoolpleinen.nl of er fondsen zijn die in jouw regio een bijdrage kunnen leveren. 

Gemeentelijke bijdrage aan groene schoolpleinen

Sommige gemeenten heeft plaatselijke regelingen om scholen te ondersteunen bij het realiseren van een groen schoolplein. Vraag aan je gemeente of je van een dergelijke regeling gebruik kunt maken. 

Prins Bernard Cultuurfonds en het IVN 

Het Prins Bernard Cultuurfonds stelt via het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 elk jaar €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren. 

Er moet dus al een groen schoolplein zijn. De inkoop van kennis/kunde zoals onze cursussen en moestuinmaterialen worden voor de helft vergoed tot € 2.000,-. 

Kijk op de website van het Cultuurfonds of jouw project in aanmerking komt voor het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds. 

Zelf geld inzamelen 

Er zijn meer manieren om geld bij elkaar te sprokellen. Je kunt producten verkopen uit de schooltuin, een loterij opzetten, een sponsorloop organiseren of een crowdfundingsactie opzetten. 

Er zijn verschillende crowdfundingplatformen, maar Crowdfunding voor Natuur is specifiek voor natuurprojecten. Een schooltuin of buurttuin zou daaronder kunnen vallen. 

In een permacultuur moestuin groeien vaak meerjarige planten ofwel perennials.

Subsidies voor particulieren met een moestuin 

Heb jij een buurtmoestuin of een moestuin in je achtertuin? Ook dan zijn er subsidiemogelijkheden voor verschillende onderdelen van de moestuin. Hieronder enkele fondsen èn websites waar je zelf kunt zoeken naar subsidies. 

Groene subsidiewijzer 

De Groene subsidiewijzer is van Milieu Centraal. Je vindt er subsidies en leningen die aangeboden worden door de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen aan particulieren. De subsidies zijn bedoeld voor maatregelen in groene tuinen en op daken. Denk aan het afkoppelen van je regenpijp, voor het vervangen van tegels door planten of voor het aanleggen van een groen dak. Met een groene tuin ben je beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering: droogte, hitte en extreme neerslag. 

Hoewel je er leest dat de subsidies zijn bedoeld voor woningeigenaren en niet voor huurders, ken ik gemeenten die de subsidies ook voor huurders beschikbaar hebben.

Hoe maak je de indeling van een grote moestuin?

Subsidies voor buurttuinen 

Er zijn een paar subsidies voor groene buurtprojecten. Vaak zijn het kleinschalige vrijwilligersinitiatieven met een sociaal-maatschappelijk doel in een straat, buurt of wijk. De aanvragers kan een stichting of vereniging zijn, maar ook bewoners, een NME-centrum of een andere maatschappelijke organisatie. 

Zo is er het Oranjefonds. Relevant voor buurtmoestuinen is het project NL Doet. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Deze vindt jaarlijks in maart plaats met als doel deze mensen en sociale initiatieven in buurten, dorpen en steden te versterken en verbinden. Je kunt voor een initiatief een financiële bijdrage aanvragen tot €350,-, op de website van NL Doet vind je de voorwaarden. Daarnaast kun je op de website een oproep plaatsen voor vrijwilligers.   

Een ander fonds voor de buurtmoestuin is het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds. Ik kun je een bijdragen aanvragen voor een kleinschalige project waarbij een braakliggend of vergrijsd terrein worden omgevormd tot een groene oase die de biodiversiteit en sociale cohesie van de buurt vergroot.

Hoe vraag je subsidie aan voor een schooltuin of buurtmoestuin?

Hulp bij subsidieaanvraag en ontwerp moestuin 

Ik help je graag bij jouw subsidieaanvraag. Vraag me naar de kosten hiervoor. 

Is jouw aanvraag goedgekeurd? Dan kunnen we je helpen met een klimaatvriendelijke inrichting van je tuin waarin je ook een moestuin een plek kunt geven.

Je kunt de subsidie ook besteden aan moestuinlessen en kinderactiviteiten, aan gereedschappen voor je moestuin en moestuinzaden en aan arbeidskosten voor de inrichting van de moestuin, afhankelijk van de criteria die zijn opgesteld.

Ik zou zeggen: maak je plan en je begroting, ga ermee de boer op en zorg dat die superfijne en leerzame plek voor jong en oud werkelijk wordt. Succes!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen
De inhoud van dit bericht kan niet worden gekopieerd!
Scroll naar boven